Học phí / học bổng

Học phí

Tất cả sinh viên quốc tế
Miễn 2 yên trong 100 năm

Học phí năm thứ nhất 1 yên → 1,598,000 yên
Học phí năm thứ nhất 2 yên → 1,598,000 yên

chi tiết học phí Năm thứ nhất Năm thứ nhất
Học phí 796,000 JPY 796,000 JPY
Chi phí thiết bị cơ sở 302,000 JPY 302,000 JPY
Tổng học phí thanh toán hàng năm 1,098,000 JPY 1,098,000 JPY

Cách thanh toán học phí

Có hai phương thức thanh toán.
Về học phí, có hệ thống thanh toán một lần cho học phí và hệ thống thanh toán học phí trả dần (sáu đợt).

● Hệ thống trả góp học phí

 1. ・Thanh toán thành 6 đợt

[Tại thời điểm làm thủ tục nhập học] Phí cơ sở vật chất và thiết bị 302,000 yên

[Sau khi nhập học] 159,200 yên x 5 lần = 796,000 yên

Những gì được bao gồm trong học phí

 1. 1. Phí định hướng nhập học
 2. 2. Phí hội thảo việc làm
 3. 3. Chi phí sự kiện khác nhau được đặt cho từng bộ phận
 4. 4. Chi phí đào tạo du học trong nước
 5. 5. Lệ phí thi năng lực do từng khoa quy định

Không bao gồm trong học phí

 1. 1. Phí tài liệu giảng dạy (năm thứ nhất / khoảng 1 yên đến 30,000 yên, năm thứ 50,000 / khoảng 2 yên đến 10,000 yên)
 2. 2. Chi phí mua máy tính bảng
 3. 3. "Album tốt nghiệp/phí thành viên OB" 10,000 yên (thu cho sinh viên năm 2)
 4. 4. Chi phí đi tập huấn trong nước và tập huấn ở nước ngoài (không bắt buộc tham gia)

học bổng khác nhau

1học bổng trình độ

 • Điều kiện: Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1 hoặc kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) 280 điểm trở lên trước khi nhập học
 • đủ tiêu chuẩn
tiêu chuẩn Học bổng
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật N1 hoặc 280 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế 100,000 JPY

2Học bổng trình độ [Học bổng sau khi nhập học]

 • Điều kiện: Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1 hoặc kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) 280 điểm trở lên sau khi nhập học
 • đủ tiêu chuẩn
tiêu chuẩn Học bổng
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật N1 hoặc 280 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế 50,000 JPY